Showing the single result

  • فروخته شده

    بیان نشر درقلم

    0 از 5

    کتاب 《 بیان 》، نوشته دکتر حبیبه سپهری و دکتر ابراهیم کیوانلو ، دارای چهار بحث اصلی ( تشبیه ، استعاره ، مجاز و کنایه ) است که نویسندگان این اثر ، سعی بر ساده ، قابل فهم و بویژه کاربردی بودن آن دارند به این دلیل علاوه بر توضیح هر مبحث ، مثالهای گوناگونی از نظم و نثر همراه با توضیح آن ، ارائه داده اند تا برای مخاطبان عزیز ،یادگیری بهتر و ماندگاری بیشتری داشته باشد ؛ همچنین برای خودارزیای و کسب مهارت بیشتر در تشخیص و کاربرد هر آرایه ، در پایان هر بخش ، تمرینهایی ذکر شده است .

    تومان48,000 تومان24,000