Showing the single result

  • سکوت هم شنیدنی است نشر درقلم

    0 از 5

    بعد از آخرین گم شدن در خویشتنِ خویش. بعد از آنکه دریافتی مسیر را اشتباهی پیموده و با تلاش به قله رسیده‌ای و اینک … روی قلهٔ تنهایی ایستاده، لختی درنگ می‌کنی تا طعمِ بی نیازی وجودت را فرا بگیرد. بعد … باورها به سراغت خواهند آمد و تصویری از زیبایی‌ها در وجودت نقش خواهند زد و، تو بی پروا به انتخاب می‌اندیشی. با اولین حضورت، باوری که در ذهنم نقش بست در مورد آدم‌ها بود.