Showing the single result

  • مرگ فروشنده نشر پرثوآ

    0 از 5

    «مرگ فروشنده» نوشته ی آرتور میلر و ترجمه ی «مینا کریمی» یکی از برجسته ترین نمایشنامه های جهان است. این نمایشنامه در سال 1949 نوشته شده است. در سال هایی که در همه جای امریکا برای سرمایه داری و تبلیغ می شد و این تفکر را جا انداخته بودند که هر کس با تلاش زیاد می تواند ثروتمند شود و سپس به رفاه و آرامش در زندگی برسد. اما سکه روی دیگرش را نشان داده بود و مردم با حرص و طمع شبانه روز به دنبال پول بودند و سالهای طلایی عمرشان را به خیال ثروتمند شدن می باختند و روز به روز فرسوده تر و ناامیدتر می شدند. این نمایشنامه ی آرتور میلر روایت نقادانه ای ست به نظام سرمایه داری. ویلی شخصیت اصلی داستان، فروشنده ای است که تمام زندگی اش برای کسب ثروت و خوشبختی تلاش کرده است و اکنون در کهنسالی به نتیجه ای غم انگیز رسیده است. خوشبختی همان سالهایی بود که پشت سر گذاشته بود. در بخشی از ترجمه ی این کتاب که به زیبایی به فارسی برگردانده شده است آمده:« فشار روحی طبقه متوسط ناشی از تفکری بود که ادعا می کرد در «سرزمین فرصت ها» همه باید موفق شوند، چون افراد برای رسیدن به موفقیت آزاد هستند. وقتی شخصی مثل ویلی خودش را تحت فشار می بیند و توانایی رسیدن به خواسته هایش را ندارد، مجبور است خودش را گول بزند و جلوی دیگران هم تظاهر کند و وانمود کند که فرد موفقی است و در اصل، واقعیت را پنهان کند.»