Showing the single result

  • طب گیاهی در مامایی نشر درقلم

    0 از 5

    انسان جزئی از طبیعت است و هرچه به طبیعت نزدیکتر شود، سالم تر است و بیشتر عمر می کند. برای هر بیماری، طبیعت گیاه مداوای آن را عرضه کرده است به همین دلیل انسان هرچه به طبیعت روی آورد و از نعمات آن بیشتر بهره برد، بیماری های خود را سریع تر، بهتر و مطمئن تر درمان می کند. در این کتاب مروری داریم بر آخرین پژوهش های انجام شده در ایران در زمینه طب گیاهی.