سکونتگاه

Showing the single result

  • گذری بر مطالعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران

    0 از 5

    به دلایل مختلف از جمله: استقرار نامناسب روستاها در حریم رودخانه‌ها، استقرار بر روی اراضی ناپایدار، حادثه خیز بودن ایران به دلیل قرار گیری در کمر بند زلزله جهان، استفاده از مصالح نامرغوب و عدم رعایت ضوابط فنی و مهندسی در ساخت و سازها، همواره حوادث و سوانح طبیعی مختلف موجب خسارات مختلف مالی و جانی در کشور شده است.

    ساخت حدود 70 درصد مساکن روستایی از مصالح ساختمانی غیر بادوام، گویای وضعیتی ناپایدار است. گرچه در سالهای اخیر وضعیت و نوع مصالح استفاده شده و رعایت اصول مهندسی بهتر شده است ولی با آنچه مطلوبست، فاصله زیاد می‌باشد. لذا مطالعه منابعی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است می‌توانند راه گشای خوبی برای جویندگان علم و دانش در زمینه مسکن روستایی باشد.